НАЧАЛО - Адвокат Макис, Гърция, Наказателно право

Към съдържанието
Добре дошли в уеб страницата на Адвокатска Кантора Продромос Паланков-Киосеоглу
      Адвокат Продромос Паланков-Киосеоглу е акредитиран адвокат към Върховния съд на Гърция, което му дава правото, да се явява пред всички съдебни инстанции на територията на цяла Гърция.
     Кантората е със седалище и адрес в гр. Кавала, Република Гърция и предлага комплексно правно съдействие и защита интересите на клиентите при всякакви спорове и правни проблеми. Извършва квалифицирани юридически услуги и комплексно обслужване под формата на юридически преводи от заклет преводач, писмени и устни консултации, изготвяне на всякакъв вид документи, процесуално представителство пред административни и съдебни органи и пред трети лица, медиация, правни анализи, проучвания и други, за граждани и юридически лица от страната и чужбина. Предлагаме гъвкави правни решения и стратегии, изградени въз основа на нашия богат опит. Кантората работи при спазване на принципите на конфиденциалност на информацията, информираност и отличен диалог с клиента, задълбочено и детайлно изучаване на всеки казус.
         Наред с богатия ни 15-годишен опит в широкия спектър на юридическата материя, едно от най-големите предимства на нашата кантора е индивидуалния подход и динамичната обратна връзка с всеки клиент. Ние поддържаме атмосфера на доверие и постоянен контакт с нашите клиенти, отчитаме техните желания и предложения.

Работни езици :
  • български
  • гръцки
  • английски

Допълнителни квалификации:

Заклет преводач
         Адвокат Продромос Паланков-Киосеоглу е вписан като заклет преводач в списъка на одобрени преводачи към МВнР, Генерално Консулство – Солун от/на български и гръцки език.
Вписан към Министерство на Правосъдието, Република Гърция като заклет преводач от/на гръцки, български и английски език.

Медиатор
         Адвокат Продромос Паланков-Киосеоглу е вписан в регистъра на акредитираните медиатори към Министерство на Правосъдието, прозрачността и правата на човека, Република Гърция.
Области в която адвокатската кантора предлага услуги по медиация: граждански, търговски, вещни, семейни, трудови, потребителски спорове и др.

Адвокат Продромос Паланков-Киосеоглу има завършена и втора магистратура по Икономика.
Адвокатска Кантора
Продромос (Макис) Киосеоглу
Гърция,
гр. Кавала, улица Омониас № 2.
📩 E-mail: prodromos2011@hotmail.com
📞 0030 6940 543 210
🕖 Пон – Пет: 09:00 – 15:00 и 18.00 – 20.00
💼 При спешни и неотложни случаи приемам клиенти в събота и неделя след предварителна уговорка.
Цените на адвокатските услуги се определят след разглеждане на относимите по случая документи, съобразно обема и сложността на работата.
Назад към съдържанието